Sedan 1983 är Svenska Frisbeesportförbundet medlem i Riksidrottsförbundet (RF). Frisbeesportgrenar får ofta inte så mycket uppmärksamhet i media och av den anledningen är det många av oss som överraskas av att frisbeesportförbundet är en så pass etablerad instans.Frisbeesportförbundet värnar om FN:s barnkonvention  Det är ett mycket välorganiserat förbund det handlar om, som sköter om kontakten med de olika föreningarna för frisbeespelande och håller ett öga på att det sociala spelklimatet stämmer. Frisbeesportförbundet har till exempel ställt upp dokument för ställningstagande både när det gäller frisbeesportens etik och FN:s barnkonvention. Detta förbund vill aktivt verka för att frisbeens grundläggande värden står i förgrunden för spelet även i framtiden. Så tar frisbeesportförbundet ställning mot rasism, fusk, våld, doping och kränkande tal och handlingar. Det välkomnar ungdomars involvering i verksamheten och uppmuntrar deras röster vid beslutstaganden.

Med frisbeesportförbundet in i framtiden

Dagens grenar i frisbee i Sverige är Discgolf, Allround, Ultimate och Guts. De utförs alla med en frisbee och skillnaden ligger i om de utförs i manskap eller av enstaka indivier, hur planen ser ut och på vilket sätt poängen tas. I Discgolf handlar det om att kontrollera en frisbees flykt så att den hamnar i rätt korg och spelet spelas på banor med mellan 9 och 18 korgar. Allround är en tävling i fyra grenar samtidigt, nämligen Discathon, SCF, Längd och Discgolf. Konfigurationerna är annorlunda beroende på vilken av de fyra som spelas och medan SCF utförs av en person i taget är Discathon en teamsport.

Frisbeesportförbundet tar ut en licens för den som vill vara med i de tävlingar som de arrangerar. Det är en låg årsavgift som säkrar Frisbeesportförbundets överlevnad och möjliggör arrangemang av olika slag. Frisbeeförbundet ingår förutom i Sveriges Riksidrottsförbund(RF) även i World Flying Disc Federation(WFDF) och är underställt dessa båda. För organisationen i stora drag är Frisbeesportförbundet i fyra geografiskt orienterade enheter, nämligen Västsvenska, Östsvenska, Sydsvenska och Nordsvenska Frisbeesportdistriket. Till dessa hör de klubbar som finns i respektive region.