Att spela frisbee är en kul grej på stranden eller i en park tillsammans med vänner. Det finns dock också frisbeesport med en mängd olika grenar att tävla i. Mästerskap och titlar följer med den här typen av spelande, och även om det är en sport som syns sällan i mediasammanhang så finns det en stor grupp utövare som aktivt verkar för att hålla förbunden, klubbarna och tävlingarna vid liv. Att satsa på frisbee är ännu inte så vanligt, men intresset för nätspelande växer stadig och inkluderar säkerligen snart också frisbeesport.

Frisbeesport som spelas aktivt idag heter: Ultimate, Discgolf, Double Disc Cour(DDC), Discathon, Maximum Time Aloft(MAT), Throw Run And Catch (TRC), Self Caught Flights(SCF), Fristil, Guts, Allround och Längd. En närmare titt på vad de frisbeesporter innebär som har förkortningsbeteckningar visar att till exempel TRC handlar om att en deltagare kastar iväg sin frisbee och sedan själv ska fånga den så långt från utgångspunkten som möjligt. MTA innebär att deltagaren ska kasta sin frisbee mot vinden och själv fånga den igen, varvid den tid räknas som frisbeen var i luften.Frisbeesport är stor världen över

Om frisbeesport i lagkonstellation

Många av de nämnda frisbeesporterna utförs i lagsituationer. Ultimate är en sportart som spelas mellan två större manskap och som har sitt eget världsmästerskap. Fristil innebär att ett lag om 2-3 personer framför ett koreograferat program till musik med olika tricks och kast med frisbee. DDC handlar om att två dubbelpar kastar två frisbees mellan sig och där det gäller att inte tappa frisbeen, inte missa motståndarlagets spelruta och att inte röra vid mer än en frisbee inom laget.

Frisbeesport är en erkänd gren senast sedan Frisbeeförbundet blev upptaget i Svenska Riksidrottsförbundet i mitten av 1980-talet. Frisbeesport sköts mycket seriöst av sina klubbar och medlemmar och det budskap som frisbee vill förmedla – att frisbeespelande ska ske utan våld, rasism, droger och förolämpningar och mest av allt handla om att ha roligt tillsammans under rättvisa förhållanden – lyckas frisbeesport mycket bra med att få fram.